Masz pytania? skontaktuj się z nami!
mob: +48 724 687 815
kontakt@transportzchin.pl

polski english

kontrole towaru

Dzięki współpracy z Partnerami wykonujemy następujące kontrole na terenie Azji :

Audyt dostawcy

Weryfikacja potencjalnego partnera jest najważniejszym początkiem udanego procesu importu. Chiny dostarczają nam miliony potencjalnych dostawców, którzy oferują produkty. Niewiadomą jest jednak, kto tak naprawdę wyprodukował kupowany przez nas produkt. Rzetelna weryfikacja partnera biznesowego daje nam spokój w późniejszym procesie realizacji usługi. Celem audytu jest zminimalizowanie ryzyka transakcji poprzez zdobycie szczegółowych informacji o dostawcy (takich jak wyposażenie przedsiębiorstwa, możliwości produkcyjne, czy wewnętrzne systemy kontrolowania jakości).


Audyt obejmuje profil fabryki, pracowników, urządzenia i zaplecze techniczne oraz weryfikację dokumentów. Bada też klientów fabryki oraz doświadczenie i historię jej działalności. Zwraca też uwagę na aspekty społeczne oraz system zarządzania (kontrola projektowania, kontrola surowców, testowanie procesu produkcji).
Warto jest wykonać kontrolę dostawcy w powiązaniu z raportem finansowym. Dzięki temu uzyskamy także informację na temat zaplecza finansowego fabryki i historii jej działalności.

 

Audyt finansowy

Uzupełnieniem osobistej wizytacji w fabryce jest zawsze audyt finansowy dostawcy. To źródło informacji o wiarygodności partnera handlowego, przeznaczone do kontroli poziomu ryzyka finansowego, wyznaczania poziomu kredytu handlowego oraz prawdopodobieństwa upadku danej firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dzięki takim raportom weryfikujemy wiarygodność partnerów handlowych, a przede wszystkim obniżamy ryzyko transakcji.


Nasze raporty niewątpliwie wspierają strategiczne decyzje, pozwalają wybrać odpowiednich partnerów, dotrzeć do ich danych finansowych oraz określić raiting score.

 

Kontrola przed produkcją

Kontrola przed produkcją ma na celu zminimalizowanie ryzyka transakcji poprzez sprawdzenie czy materiały użyte do produkcji są odpowiedniej jakości i są zgodne ze specyfikacją zamówienia.
Kontrola ta ma na celu wykrycie wadliwych materiałów, komponentów, akcesoriów lub gotowych półproduktów, linii produkcyjnych oraz ich wydajności, urządzeń produkcyjnych i wyposażenia oraz surowców zastosowanych do produkcji jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcji. Dzięki temu problem może być usunięty na tyle skutecznie, by nie opóźniać produkcji i terminowo dostarczyć wyroby.

Kontrola w trakcie produkcji

Kontrola w trakcie produkcji dba o stała wysoką jakość produktów podczas całego procesu produkcyjnego, pozwalając upewnić się, że jakość wykonanej partii (20-30%) jest prawidłowa i zgodna z zamówieniem.
Kontrolowany jest cały proces produkcji, jakość produktów oraz to, czy odpowiada zadeklarowanym normom i standardom. Dajemy informację na jakim etapie znajduje się obecnie realizowane zamówienie. Sprawdzana jest faktyczna ilość wyprodukowanego towaru, by uniknąć opóźnień w dostawie. Daje to możliwość bieżącej modyfikacji produkcji i tym samym pozwala uniknąć opóźnień. W przypadku wystąpienia opóźnień, już w trakcie realizacji zamówienia, daje nam to możliwość negocjacji z azjatyckim partnerem kwestii ewentualnego odszkodowania.


Kontrola przed wysyłką

Kontrola przed wysyłką, jest jedną z najczęściej wykonywanych kontroli towarów. Kontrola pozwala, jeszcze przed wysłaniem towaru na podstawie losowo wybranych produktów, stwierdzić czy są one zgodne ze złożonym zamówieniem. Inspekcję po produkcji zawsze wykonujemy w momencie gdy produkcja jest zakończona w 100%, a artykuły są zapakowane i gotowe do wysyłki.
Kontrola przed wysyłką sprawdza jakość i ilość towaru. Na miejscu wykonywane są wszystkie możliwe testy, sprawdzany jest wygląd produktu, jego jakość wykonania, bezpieczeństwo i funkcjonalność, ilość, montaż komponentów, etykiety, oznakowanie i opakowanie. Zespół wykwalifikowanych inspektorów wybiera określoną ilość gotowych produktów, zgodnie z tabelami AQL i dokonuje na nich inspekcji zgodnie ze specyfikacją i standardami jakości, a także wymaganiami klienta
Pomagamy również podjąć właściwą decyzję. Jeśli jakość towaru jest niezadowalająca, klient może z naszą pomocą wstrzymać proces transportu i bezpośrednio skonfrontować to z dostawcą, bez nieprzyjemnych niespodzianek już po otrzymaniu produktów w kraju.
Kontrola przed wysyłką bada zawsze nasz towar, który po produkcji ma trafić do kontenera. Dzięki takiej kontroli możemy spać spokojnie, że otrzymamy dokładnie to, co zamówiliśmy.


Kontrola załadunku

Kontrola załadunku, monitoruje sam proces załadunku towaru do kontenera. Nasi inspektorzy są obecni w momencie podstawienia kontenera pod załadunek. Weryfikujemy informacje o produkcie (ilość, opakowanie) i nadzorujemy cały proces załadunku. Sprawdzamy, czy dany towar został poprawnie zapakowany do kontenera, a jego ilość jest tożsama z zamówieniem.
Kontrola załadunku nie sprawdza jakości towaru, a tylko jego ilość i odpowiednie zabezpieczenie w trakcie transportu. Sprawdzamy stan kontenera oraz czy towar jest ładowany do niego z należytą starannością, aby uniknąć uszkodzeń towaru podczas transportu.
Odpowiednie zabezpieczenie ładunku do transportu jest bardzoważne, bo większość towarów uszkadza się podczas transportu właśnie z powodu nieodpowiedniego zabezpieczenia podczas procesu transportu. Z uwagi na różnice kulturowe oraz odległość późniejsza reklamacja źle zabezpieczonego towar może zakończyć się fiaskiem.

Opinia na temat wymagań prawnych dot. wprowadzenia towaru na teren UE

Początkujący importerzy często padają ofiarą nieuczciwych azjatyckich kontrahentów i brakuje im wiedzy dotyczącej przepisów związanych z wprowadzeniem danego towaru do obrotu na teren UE. Lista wymagań, norm i certyfikatów jakie musi posiadać wprowadzany towar jest długa, a gąszcz przepisów i zawiłość prawa nie pomaga europejskim importerom.
Nasza usługa jest skierowana do firm, które chcą rozpocząć import we własnym zakresie, bądź wprowadzają na rynek zupełnie nowy produkt i nie mają wiedzy oraz doświadczenia w przepisach. Weryfikujemy przepisy i przedstawiamy informacje na temat wszystkich wymagań prawnych jakie muszą spełniać importowane produkty, aby można je było bezpiecznie wprowadzić do obrotu na teren UE. U nas dostają zawsze Państwo informacje na temat oznaczeń jakie muszą posiadać importowane towary oraz jakie dyrektywy UE muszą spełniać.
Dzięki naszym opiniom i systemom kontroli, każdy kto importuje towary z Dalekiego Wschodu może spać spokojnie.

 

Z każdej wykonanej przez nas kontroli otrzymują Państwo szczegółowy raport uzupełniony zdjęciami.